صفحه شخصی بهنام مکسایی   
 
نام و نام خانوادگی: بهنام مکسایی
استان: کرمان - شهرستان: کهنوج
رشته: کاردانی معماری
شغل:  سربازم جاتون خالی
شماره نظام مهندسی:  مگه شما داری؟
تاریخ عضویت:  1390/02/01
 روزنوشت ها    
 

 حضرت علی ع : سه چیز را با احتیاط بردار بخش عمومی

2

حضرت علی (ع) :
سه چیز را بااحتیاط بردار:
قدم،قلم،قسم.
سه چیز را پاک نگهدار:
لباس،جسم،خیال.
ازسه چیز کار بگیر:
عقل،همت،صبر.
ازسه چیز دوری کن:
افسوس،فریاد،نفرین کردن.
سه چیز راآلوده نکن:
قلب،زبان،چشم.
وسه چیز را هیچگاه فراموش
نکن:
خدا،مرگ،دوست خوبقلب،زبان،چشم.
وسه چیز را هیچگاه فراموش
نکن:
خدا،مرگ،دوست خوب.

یکشنبه 21 تیر 1394 ساعت 08:04  
 نظرات    
 
سن سی خلیلی فرد 20:06 یکشنبه 21 تیر 1394
0
 سن سی خلیلی فرد
خدا را هیچگاه فراموش نکن
مرگ را ازیاد نبر
،حق الناس را نزد خود امانت اخرت نکندورد  بیکران  بر شما  مطلب را پسندیم  ممنون موفق باشید